Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA (VZN)
 1. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ
 2. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce
 3. Výzva VSD
  zverejnené 16.08.2022
 4. Menovanie zapisovateľa volebnej komisie 29.10.2022
 5. OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
 6. OZNÁMENIE o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
 7. Záverečný účet za rok 2021_schvál. - zver. 25072022
 8. OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov
 9. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku Obce - Peter Imrich
  Oznámenie zámeru - zverejnený 13.07.2022
 10. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku Obce - Nikola Dudová
  Oznámenie zámeru - zverejnený 12.07.2022
 11. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku Obce - ŠlampiakVladimír
  známenie Zámeru - zverejnený 6.07.2022
 12. Pozvánka OZ - 30.06.2022
 13. 209_2022 Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávy obcí - 29. október 2022
 14. 209_2022 Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávnych krajov - 29. október 2022
 15. 180_2014_VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov - 29. október 2022
  zverejnené 27.06.2022
 16. 209_2022_VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov - 29. október 2022
  zverejnené 27.06.2022
 17. Návrh VZN č. 2_2022 o činnostiach...(zabezpečenie ver.poriadku)
  zverejnené 20.06.2022
 18. Návrh VZN č. 1/2022 - o organizácií miestneho referenda
  zverejnené 06.06.2022
 19. Záverečný účet za rok 2021 - zver. 27052022
 20. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku_ARTON_ZA
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.03.2022
 21. Podmienky poskytnutia fin.príspevku na prevádzku never.poskytovateľovi soc,služby
  Oznámenie zámeru - zverejnený 25.03.2022
 22. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku_PolomčákMikuláš_HR29
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.03.2022
 23. Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
  zverejnené 28.02.2022
 24. Úroveň vytriedenia KO za rok 2021 v obci Hraničné
  zverejnené dňa 22.02.2022
 25. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku Obce - SikoraPavol
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 30.12.2021
 26. Rozhodnutie o zmene doby trvania RS_ArtonZA
  Zverejnené 16.12.2021
 27. Pozvánka OZ - 16.12.2021
 28. Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024
 29. Návrh VZN č. 1 - daň z nehnuteľnosti pre rok 2022
 30. Návrh VZN č. 2 - o KO pre rok 2022
 31. Návrh VZN č. 3 - Žumpy pre rok 2022
 32. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku Obce - LeščákMartin
  Oznámenie zámeru - zverejnený 22.10.2021
 33. Zverejnenie zámeru zámeny(odpredaja a kúpy) pozemkov Obce - DudovaJanka
  Oznámenie zámeru - zverejnený 22.10.2021
 34. Zverejnenie zámeru kúpy pozemkov Obce - Polomcakova Marg_
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.08.2021
 35. Zverejnenie zámeru kúpy(odpredaja) zámeny pozemkov Obce - PokrivcakMaA
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.08.2021
 36. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov Obce - PetrilakS
  Oznámenie zámeru - zverejnený 21.07.2021
 37. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov_ObecHraničné_PokrivcakovaIvetaHR101(LescakovaJolana)
  Oznámenie zámeru - zverejnený 14.06.2021
 38. Záverečný účet za rok 2020 - zver. 25052021
 39. Zverejnenie verejnej vyhlášky VSD KE -18.05.2021
 40. Zverejnenie zámeru predaja hnut.majetku - miešačky OUHraničné
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 27.04.2021
 41. Zverejnenie zámeru predaja majetku - pozemku S.Pokrivcak,Chmelnica154
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 19.04.2021
 42. Zverejnenie oznámenia " I/68 Mníšek n/P - Stará Ľubovňa - rekonštrukcia
 43. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od Pokrivčáková Ma M, VojtekP
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 24032021
 44. Lesy SR - Výzva 2x pre vlastníkov lesných pozemkov
 45. Úroveň vytriedenia KO za rok 2020 v obci Hraničné
  zo dňa 23.02.2021 Obec Hraničné
 46. VZN 1_2020 o miestnom poplatku za KO na rok 2021
 47. Návrh rozpočtu 2021 -2023 - zver. 23112020
 48. Záverečný účet za rok 2019_schvalený - zver. 300620202020
 49. Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021 - 2027, zaslanie oznámenia - obce okresu Stará Ľubovňa
 50. Zverejnenie zámeru predaja pozemku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie zámeru
 51. Zverejnenie zámeru nájmu pozemku s Obcou Hranicne pre ValigurskyP_SL
  Oznámenie zámeru - zverejnený 04.06.2020
 52. Záverečný účet za rok 2019 - zver. 25052020
 53. OZNÁMENIE o zrušení Valného zhromaždenia - Urbariát PS Hraničné
 54. Úroveň vytriedenia KO za rok 2019 v obci Hraničné
 55. "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  zo dňa 08.01.2020
 56. VZN 2_2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2020
 57. VZN 3_2019 o miestnom poplatku za KO na rok 2020
 58. VZN 4_2019 o sociálnych službách na rok 2020
 59. Vyhlásenie Volieb do NR SR 2020
 60. Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 v obci Hraničné
 61. VZN 2_2018 o miestnom poplatku za KO na rok 2019
 62. VZN 1_2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2019
 63. Dotknuté osoby - informovanie - voľby komunálne 10.11.2018
  zverejnenie - 09.11.2018
 64. ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
 65. Menovanie zapisovateľa VOSO Hraničné_10112018
  verejnené 31.08.2018
 66. Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 - počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a počet poslancov,pocet vol.obvodov
 67. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov s Obcou Hranicne pre ImrichS_HR37_PP
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 03.07.2018
 68. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre LichvarMichal_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 16032018
 69. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre KupecJuraj_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 25032018
 70. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
  zverejnené 14.03.2018
 71. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre StasakS
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 72. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od SykorovaI
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 73. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne VSD KE
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 74. VZN 3_2017 o miestnom poplatku za KO na rok 2018
 75. VZN 2_2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2018
 76. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku obcou od SStašáka
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 15062017
 77. Zverejnenie zámeru o kúpe a predaji(zámene pozemkov - Obec a SKseňak)
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 10022017
 78. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov - Povuncaky
  Oznámenie zámeru - zverejnené 9.11.2016
 79. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov (dohody) - Anna Stašáková
  Oznámenie zámeru
 80. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku A.Bukovičová
  Oznámenie - zverejnené 16.09.2016
 81. OZNÁMENIE - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  zverejnené 31.08.2016
 82. Zverejnenie predaja (zámeny) pozemkov - Ing. Matúš Suchý
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 01.07.2016
 83. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Vladimír Slampiak
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 06.05.2016
 84. Oznámenie o strategickom dokumente "Progam odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" - zaslanie oznámenia
  zverejnené 06.05.2016
 85. Oznámenie o strategickom dokumente PHSRobce Jarabina
  zverejnené -25.02.2016
 86. Výzva na predloženie cen.ponuky-05022016
 87. Oznámenie o strategickom dokumente PSK
  zverejnený 29.6.2015
 88. Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"
  Oznámenie- - zverejnený 13.05.2015
 89. Oznámenie o strategickom dokumente UPPSK - zverejnený 05.03.2015
  Oznámenie
 90. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Miroslav Petriľak
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 91. Zverejnenie zámeru odkúpenia majetku - od Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 92. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Milan Pajonk
  Oznámenie zámeru - zverejnené 05.10.2014
 93. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 09.09.2014
 94. Oznámenie o strategickom dokumente POH Ekos SĽ
 95. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Róbert Duda
  Oznámenie zámeru - zverejnené 01.06.2014
 96. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku Slovak Telekom BA
  Oznámenie zámeru - zverejnené 10.12.2013
 97. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
 98. Zverejnenie zámeru predaja majetku Jozefína Hrebiková
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 99. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Iveta Pružinská
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 100. Verejná vyhláška - Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2011-2015
  Oznámenie - zverejnené 03.06.2013
 101. Zverejnenie zámeru prenájmu poľn. pozemkov RD Sulín
  Oznámenie - zverejnené 30.05.2013
 102. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov PZ Haj
  Oznámenie Zámeru prenájmu- zverejnený 23.05.2013
 103. Zverejnenie zámeru predaja majetku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 23.05.2013
 104. Informácia o vydaní Rozhodnutia OUŽP SĽ
 105. Protipovodňové opatrenia v obci Hraničné
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru
 106. VZN daň z nehnuteľnosti pre rok 2011
 107. VZN č.2 o KO_2011