Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA (VZN)
 1. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku Obce - LeščákMartin
  Oznámenie zámeru - zverejnený 22.10.2021
 2. Zverejnenie zámeru zámeny(odpredaja a kúpy) pozemkov Obce - DudovaJanka
  Oznámenie zámeru - zverejnený 22.10.2021
 3. Zverejnenie zámeru kúpy pozemkov Obce - Polomcakova Marg_
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.08.2021
 4. Zverejnenie zámeru kúpy(odpredaja) zámeny pozemkov Obce - PokrivcakMaA
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.08.2021
 5. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov Obce - PetrilakS
  Oznámenie zámeru - zverejnený 21.07.2021
 6. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov_ObecHraničné_PokrivcakovaIvetaHR101(LescakovaJolana)
  Oznámenie zámeru - zverejnený 14.06.2021
 7. Záverečný účet za rok 2020 - zver. 25052021
 8. Zverejnenie verejnej vyhlášky VSD KE -18.05.2021
 9. Zverejnenie zámeru predaja hnut.majetku - miešačky OUHraničné
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 27.04.2021
 10. Zverejnenie zámeru predaja majetku - pozemku S.Pokrivcak,Chmelnica154
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 19.04.2021
 11. Zverejnenie oznámenia " I/68 Mníšek n/P - Stará Ľubovňa - rekonštrukcia
 12. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od Pokrivčáková Ma M, VojtekP
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 24032021
 13. Lesy SR - Výzva 2x pre vlastníkov lesných pozemkov
 14. Úroveň vytriedenia KO za rok 2020 v obci Hraničné
  zo dňa 23.02.2021 Obec Hraničné
 15. VZN 1_2020 o miestnom poplatku za KO na rok 2021
 16. Návrh rozpočtu 2021 -2023 - zver. 23112020
 17. Záverečný účet za rok 2019_schvalený - zver. 300620202020
 18. Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021 - 2027, zaslanie oznámenia - obce okresu Stará Ľubovňa
 19. Zverejnenie zámeru predaja pozemku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie zámeru
 20. Zverejnenie zámeru nájmu pozemku s Obcou Hranicne pre ValigurskyP_SL
  Oznámenie zámeru - zverejnený 04.06.2020
 21. Záverečný účet za rok 2019 - zver. 25052020
 22. OZNÁMENIE o zrušení Valného zhromaždenia - Urbariát PS Hraničné
 23. Úroveň vytriedenia KO za rok 2019 v obci Hraničné
 24. "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  zo dňa 08.01.2020
 25. VZN 2_2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2020
 26. VZN 3_2019 o miestnom poplatku za KO na rok 2020
 27. VZN 4_2019 o sociálnych službách na rok 2020
 28. Vyhlásenie Volieb do NR SR 2020
 29. Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 v obci Hraničné
 30. VZN 2_2018 o miestnom poplatku za KO na rok 2019
 31. VZN 1_2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2019
 32. Dotknuté osoby - informovanie - voľby komunálne 10.11.2018
  zverejnenie - 09.11.2018
 33. ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
 34. Menovanie zapisovateľa VOSO Hraničné_10112018
  verejnené 31.08.2018
 35. Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 - počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a počet poslancov,pocet vol.obvodov
 36. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov s Obcou Hranicne pre ImrichS_HR37_PP
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 03.07.2018
 37. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre LichvarMichal_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 16032018
 38. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre KupecJuraj_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 25032018
 39. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
  zverejnené 14.03.2018
 40. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre StasakS
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 41. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od SykorovaI
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 42. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne VSD KE
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 43. VZN 3_2017 o miestnom poplatku za KO na rok 2018
 44. VZN 2_2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2018
 45. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku obcou od SStašáka
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 15062017
 46. Zverejnenie zámeru o kúpe a predaji(zámene pozemkov - Obec a SKseňak)
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 10022017
 47. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov - Povuncaky
  Oznámenie zámeru - zverejnené 9.11.2016
 48. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov (dohody) - Anna Stašáková
  Oznámenie zámeru
 49. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku A.Bukovičová
  Oznámenie - zverejnené 16.09.2016
 50. OZNÁMENIE - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  zverejnené 31.08.2016
 51. Zverejnenie predaja (zámeny) pozemkov - Ing. Matúš Suchý
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 01.07.2016
 52. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Vladimír Slampiak
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 06.05.2016
 53. Oznámenie o strategickom dokumente "Progam odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" - zaslanie oznámenia
  zverejnené 06.05.2016
 54. Oznámenie o strategickom dokumente PHSRobce Jarabina
  zverejnené -25.02.2016
 55. Výzva na predloženie cen.ponuky-05022016
 56. Oznámenie o strategickom dokumente PSK
  zverejnený 29.6.2015
 57. Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"
  Oznámenie- - zverejnený 13.05.2015
 58. Oznámenie o strategickom dokumente UPPSK - zverejnený 05.03.2015
  Oznámenie
 59. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Miroslav Petriľak
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 60. Zverejnenie zámeru odkúpenia majetku - od Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 61. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Milan Pajonk
  Oznámenie zámeru - zverejnené 05.10.2014
 62. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 09.09.2014
 63. Oznámenie o strategickom dokumente POH Ekos SĽ
 64. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Róbert Duda
  Oznámenie zámeru - zverejnené 01.06.2014
 65. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku Slovak Telekom BA
  Oznámenie zámeru - zverejnené 10.12.2013
 66. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
 67. Zverejnenie zámeru predaja majetku Jozefína Hrebiková
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 68. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Iveta Pružinská
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 69. Verejná vyhláška - Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2011-2015
  Oznámenie - zverejnené 03.06.2013
 70. Zverejnenie zámeru prenájmu poľn. pozemkov RD Sulín
  Oznámenie - zverejnené 30.05.2013
 71. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov PZ Haj
  Oznámenie Zámeru prenájmu- zverejnený 23.05.2013
 72. Zverejnenie zámeru predaja majetku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 23.05.2013
 73. Informácia o vydaní Rozhodnutia OUŽP SĽ
 74. Protipovodňové opatrenia v obci Hraničné
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru
 75. VZN daň z nehnuteľnosti pre rok 2011
 76. VZN č.2 o KO_2011