Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA (VZN)
 1. Zverejnenie oznámenia " I/68 Mníšek n/P - Stará Ľubovňa - rekonštrukcia
 2. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od Pokrivčáková Ma M, VojtekP
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 24032021
 3. Lesy SR - Výzva 2x pre vlastníkov lesných pozemkov
 4. Úroveň vytriedenia KO za rok 2020 v obci Hraničné
  zo dňa 23.02.2021 Obec Hraničné
 5. VZN 1_2020 o miestnom poplatku za KO na rok 2021
 6. Návrh rozpočtu 2021 -2023 - zver. 23112020
 7. Záverečný účet za rok 2019_schvalený - zver. 300620202020
 8. Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021 - 2027, zaslanie oznámenia - obce okresu Stará Ľubovňa
 9. Zverejnenie zámeru predaja pozemku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie zámeru
 10. Zverejnenie zámeru nájmu pozemku s Obcou Hranicne pre ValigurskyP_SL
  Oznámenie zámeru - zverejnený 04.06.2020
 11. Záverečný účet za rok 2019 - zver. 25052020
 12. OZNÁMENIE o zrušení Valného zhromaždenia - Urbariát PS Hraničné
 13. Úroveň vytriedenia KO za rok 2019 v obci Hraničné
 14. "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  zo dňa 08.01.2020
 15. VZN 2_2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2020
 16. VZN 3_2019 o miestnom poplatku za KO na rok 2020
 17. VZN 4_2019 o sociálnych službách na rok 2020
 18. Vyhlásenie Volieb do NR SR 2020
 19. Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 v obci Hraničné
 20. VZN 2_2018 o miestnom poplatku za KO na rok 2019
 21. VZN 1_2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2019
 22. Dotknuté osoby - informovanie - voľby komunálne 10.11.2018
  zverejnenie - 09.11.2018
 23. ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
 24. Menovanie zapisovateľa VOSO Hraničné_10112018
  verejnené 31.08.2018
 25. Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 - počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a počet poslancov,pocet vol.obvodov
 26. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov s Obcou Hranicne pre ImrichS_HR37_PP
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 03.07.2018
 27. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre LichvarMichal_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 16032018
 28. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre KupecJuraj_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 25032018
 29. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
  zverejnené 14.03.2018
 30. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre StasakS
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 31. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od SykorovaI
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 32. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne VSD KE
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 33. VZN 3_2017 o miestnom poplatku za KO na rok 2018
 34. VZN 2_2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2018
 35. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku obcou od SStašáka
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 15062017
 36. Zverejnenie zámeru o kúpe a predaji(zámene pozemkov - Obec a SKseňak)
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 10022017
 37. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov - Povuncaky
  Oznámenie zámeru - zverejnené 9.11.2016
 38. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov (dohody) - Anna Stašáková
  Oznámenie zámeru
 39. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku A.Bukovičová
  Oznámenie - zverejnené 16.09.2016
 40. OZNÁMENIE - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  zverejnené 31.08.2016
 41. Zverejnenie predaja (zámeny) pozemkov - Ing. Matúš Suchý
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 01.07.2016
 42. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Vladimír Slampiak
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 06.05.2016
 43. Oznámenie o strategickom dokumente "Progam odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" - zaslanie oznámenia
  zverejnené 06.05.2016
 44. Oznámenie o strategickom dokumente PHSRobce Jarabina
  zverejnené -25.02.2016
 45. Výzva na predloženie cen.ponuky-05022016
 46. Oznámenie o strategickom dokumente PSK
  zverejnený 29.6.2015
 47. Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"
  Oznámenie- - zverejnený 13.05.2015
 48. Oznámenie o strategickom dokumente UPPSK - zverejnený 05.03.2015
  Oznámenie
 49. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Miroslav Petriľak
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 50. Zverejnenie zámeru odkúpenia majetku - od Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 51. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Milan Pajonk
  Oznámenie zámeru - zverejnené 05.10.2014
 52. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 09.09.2014
 53. Oznámenie o strategickom dokumente POH Ekos SĽ
 54. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Róbert Duda
  Oznámenie zámeru - zverejnené 01.06.2014
 55. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku Slovak Telekom BA
  Oznámenie zámeru - zverejnené 10.12.2013
 56. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
 57. Zverejnenie zámeru predaja majetku Jozefína Hrebiková
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 58. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Iveta Pružinská
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 59. Verejná vyhláška - Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2011-2015
  Oznámenie - zverejnené 03.06.2013
 60. Zverejnenie zámeru prenájmu poľn. pozemkov RD Sulín
  Oznámenie - zverejnené 30.05.2013
 61. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov PZ Haj
  Oznámenie Zámeru prenájmu- zverejnený 23.05.2013
 62. Zverejnenie zámeru predaja majetku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 23.05.2013
 63. Informácia o vydaní Rozhodnutia OUŽP SĽ
 64. Protipovodňové opatrenia v obci Hraničné
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru
 65. VZN daň z nehnuteľnosti pre rok 2011
 66. VZN č.2 o KO_2011