SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Súčasnosť

Miestne komunikácie v obci Hraničné

Obec Hraničné ukončila záverečné práce na realizácii schváleného projektu „Miestne komunikácie v obci Hraničné“ na základe schváleného projektu z Programu rozvoja vidieka 2007 -2013. Firma JUNO DS, spol. s r.o., ktorá vyhrala verejnú súťaž, vykonala komplexné stavebné práce na rekonštrukcií – modernizácií  stavebného objektu SO - 01A komunikácia /od RD č.9 – po č.d. 45/ v zmysle stavebného povolenia a projektovej dokumentácie. 

 

Zelený Euroregión Tatry

Obci Hraničné boli udelené finančné prostriedky na realizáciu aktivít zameraných na zveľaďovanie členských obcí Združenia Región „Tatry“ v rámci projektu pod názvom Zelený Euroregión „Tatry“.

Predmetom bola úprava zelene a umiestňovanie drobnej architektúry v obci, a to „Realizácia drobnej architektúry v obci Hraničné“ - nákup a montáž lavičiek, kvetináčov, odp. košov a informačných tabúľ. Tieto aktivity realizoval uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky.„Tento projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu SR“.