SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Cirkev

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Popradom

realizovala projekt: Obnova strechy Rímskokatolíckeho kostola vo filiálke Hraničné 94, a to materiálneho vybavenia veže, t.j. zakúpenie ručne štiepaného šindľa so založením – dvojité bytie a s napúšťaním šindľa dvojzložkovým bezfarebným náterom.

Projekt bol podporený aj z rozpočtu PSK vo výške 2000 €. Celkové náklady predstavovali 2412 € , z toho náklady cirkvi činili 412 €.

V októbri 2019 bola podaná žiadosť na Ministestvo kultúry SR o poskytnutie dotácie na obnovu strechy kostola a dofinancovanie obnovy veže kostola v obci Hraničné. 

Hraničné je filiálkou
Rímskokatolícky farský úrad

Správca farnosti:
Mgr. Marián Jabrocký
Mníšek nad Popradom 116
065 22  Mníšek nad Popradom

Telefón:

+421 52 43 95 128
Email: farnostmniseknadpopradom@gmail.com
             
 

Sväté omše v kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Hraničnom:
* sv. omša je len v prvý piatok v mesiaci 

  Zimný čas Letný čas
Streda: 17:30 18:30
Piatok: 17:30* 18:30*
Nedeľa a prikázané sviatky: 09:00 09:00

Odpustová slávnosť v  Rímskokatolíckom kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Hraničnom je  08. decembra.
 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti v Mníšku n/Popradom a filiálke Hraničné

Prvým farárom od zriadenia rímskokatolíckej farnosti v Mníšku nad Popradom a filiálke v Hraničnom bol P. Štefan Veterányi, z rehole piaristov. Pôsobil vo farnosti v rokoch (1787 – 1816). Zomrel 26. apríla 1816 v Mníšku nad Popradom a je pochovaný v drevenom kostole v Hraničnom. Druhým kňazom pôsobiacim na Mníšku nad Popradom bol Jakub Eugchneyer (1816 – 1819).

Ďalej nasledovali: 

3. Martin Smolen (1818 – 1824)
4. Jozef Kresťanko (1824 – 1829)
5. Jozef Kohauth (1829 – 1832)
6. Štefan Heuts (1832 – 1838)
7. Pavel Sronka (1838 – 1840)
8. Jakub Vitkay (1840 – 1846)
9. Jozef Hovanec (1846 – 1854)
10. Ján Kostka (1854 – 1859)
11. Wilhelm Vajhand (1859 – 1872)
12. Karol Klug (1872 – 1880)
13. František Háber (1880 – 1897)
14. Štefan Andrášovsky (1897 – 1903)
15. Rudolf Wágner (1903 – 1924)
16. Jozef Bruššák (1924 – 1927)
 1. František Maguth (1927 – 1934)  narodený 05. 12. 1900 v Hrabušiciach. Študoval na gymnáziu v Podolínci, v Levoči, v Rožňave a v Košiciach, kde aj maturoval. Po maturite študoval na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Po ukončení štúdií bol 29. júna 1923 biskupom Jánom Vojtaššákom vysvätený za kňaza. Jeho prvým kaplánskym miestom bola Veličná. Postupne bol od roku 1924 kaplánom v Námestove, od 1926 kaplánom v Poprade a od 01. júla 1927 farárom v Mníšku nad Popradom, odkiaľ bol roku 1934 preložený za farára do Novej Ľubovne, kde pôsobil až do svojej smrti. 25. júna 1962. Pochovaný je v Novej Ľubovni. 
   
 2. Štefan Zvada (1934 – 1939) – narodený 20. augusta 1904 v Liptovskej Štiavnici. Študoval na gymnázium v Ružomberku, kde aj maturoval. Posvätnú teológiu vyštudoval v Spišskej Kapitule. Ordinovaný bol 29. júna 1931. Po vysviacke za kňaza sa stal kaplánom v Lokci a zároveň výpomocným duchovným vo farnosti Krušetnica. Od roku 1933 bol kaplánom v Tvrdošíne na Orave. V roku 1934 sa stal farárom v Mníšku nad Popradom. Po piatich rokoch bol preložený za administrátora do Nižnej Šuňavy a od roku 1940 sa stal farárom v Liptovskom Svätom Ondreji. V roku 1950 sa stal podobne ako stovky ďalších slovenských biskupov, kňazov a laických veriacich – justičnou obeťou vykonštruovaných politických procesov. Po návrate z väzenia a amnestii pôsobil krátky čas vo farnosti Malužiná na Liptove. Väzenské útrapy sa veľmi kruto podpísali na jeho zhoršenom zdraví, preto sa žiadal predčasne roku 1969 na odpočinok. Až do svojej smrti 08. augusta 1975 žil v rodnej Liptovská Štiavnici,  pochovaný je v obci Malužiná na Liptove.
   
 3. Jozef Kubina (1939 – 1962) – narodil sa 09. novembra 1911 v Odoríne. Gymnázium navštevoval v Spišskej Novej Vsi, kde aj maturoval. Teologické štúdiá absolvoval v Spišskej Kapitule v rokoch 1930 – 1935. Ordinovaný bol 10. februára 1935 spišským biskupom Jánom Vojtaššákom a hneď nato sa stal kaplánom v Levoči, kde pôsobil tri roky. Roku 1938 sa stal kaplánom v Spišskej Belej a o rok, sa stal administrátorom farnosti Mníšek nad Popradom a po roku tam aj farárom. Zomrel vo veľmi mladom veku 25. februára 1962, na komplikácie po ruptúre apendixu. Pochovaný je v Mníšku nad Popradom ako jediný z farárov, ktorí v tejto farnosti pôsobili. Cirkevné pohrebné obrady vysluhoval popradský dekan Šimon Záhora. 
  Jozef Kubina prežil vo farnosti Mníšek nad Popradom temer celé svoje kňazstvo. Podarilo sa mu odučiť ľudí od rôznych povier a nasmerovať ich na správnu orientáciu kresťanského života. Zjednotil farnosť a zasial dobré semeno budúcich kňazských a rehoľných povolaní, za čo sú mu mnohí jeho bývalí farníci vďační. Tešil sa, že pod jeho duchovným vedením vystúpi k oltáru vôbec prvý kňaz z tejto farnosti Štefan Živčák. Nedožil sa však tejto radosti. Zomrel štyri mesiace pred jeho vysviackou. 

  

 1. Ľudovít Piovarčí (1962 – 1977) – narodil v roku 1933 v Malužinej. Teológiu vyštudoval na CMBF v Bratislave (1952 – 1956). Po smrti mníškovského farára Jozefa Kubinu roku 1962 sa stal jeho nástupcom. Svoje plodné účinkovanie vo farnosti Mníšek nad Popradom začal 25. marca 1962 na sviatok Zvestovania Pána, kde pôsobil do 31. decembra 1977. 
  Mimoriadne sa angažoval v záchrane sakrálnych aj kultúrnych pamiatok. V rokoch 1973 – 1974 osobne i odborne garantoval prestavbu dreveného kostola vo filiálke Hraničné od základov. Štvrtého januára 1994 ho Svätý otec Ján Pavol II. menoval kaplánom jeho Svätosti – monsignorom. 
   
 2. P. Tadeáš Mikuláš Kráľ (1978 – 1979) – narodil v roku 1946 v Hrboltovej . 01. januára 1978 sa stal správcom farnosti v Mníšku nad Popradom. 
   
 3. P. Štefan Janík, SVD (1979 – 1986) – narodený v roku 1925 v Liptovskej Tepličke. Od 01. októbra 1979 sa stal správcom farnosti v Mníšku nad Popradom, kde pôsobil do 01. októbra 1986. 
   
 4. Jozef Barilla (1986 – 1988) – narodený v roku 1957 vo Vikartovciach. Dňa 01. októbra 1986 sa stal správcom farnosti v Mníšku nad Popradom, kde pôsobil do 31. decembra 1988. 
   
 5. Michal Lipták (1989 – 1998) – narodil v roku 1951 v Ľubici. Od 01. januára 1989 sa stal správcom farnosti Mníšek nad Popradom, kde úspešne pôsobil do 01. júla 1998. 
   
 6. Pavol Kubičár (1998 – 2001) – narodil v roku 1972 v Poprade. v Spišskom Podhradí. Od 01. júla 1998 bol ustanovený za správcu farnosti v Mníšku nad Popradom, kde pôsobil do 01. júla 2001. 
   
 7. Pavol Slotka Mgr. (2001 - 2014) – narodil v roku 1972 v Ružomberku. Od 01. júla 2001 administrátorom farnosti Mníšek nad Popradom do 07.07.2014.
   
 8. Dušan Kubica, Mgr.,  (2014 - 2022) nar. 14.10.1972 v Trstenej. Bol vysvätený 21.06.1997 v Tvrdošíne. Primície mal v Hladovke 28.06.1997. Od 01.07.1997 do 01.10.1998 pôsobil ako kaplán v Starej Ľubovni. Po absolvovaní zákl. voj. služby v Martine pôsobil od 01.10.1999 ako kaplán v Nižnej nad Oravou. 01.07.2002 sa stal správcom farnosti, administrátorom v Pucove na Orave. 07.07.2014 bol ustanovený za správcu farnosti v Mníšku nad Popradom.
   
 9. Marián Jabrocký, Mgr.,  (2022 - )  Narodil sa 15.05.1978 v Poprade. Dátum ordinácie: 15.06.2002 v Spišskej Kapitule.. História pôsobenia: 01.07.2002 kaplán v Spišskej Kapitule, 01.07.2003 kaplán v Ľubici, 01.07.2005 kaplán v Odoríne, 01.07.2008 kaplán v Spišskom Podhradí, 01.07.2010 administrátor farnosti v Abrahamovciach. V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2002 ako notár.

Od vzniku farnosti Mníšek nad Popradom a postavenia dreveného kostola v Hraničnom(r.1787) pôsobili ako farári, resp. administrátori farnosti a filiálky v Hraničnom dvadsiati ôsmi kňazi. Najdlhšie pôsobil P. Štefan Veterányi 29 rokov.

Kňaz rodák z obce Hraničné

PaedDr. ICLic. Ján STAŠÁK -   sa narodil 9. 1. 1974 v Starej Ľubovni. Ordinovaný bol 20. 6. 1998 v Spišskej Kapitule. V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2004. V súčasnosti pôsobí vo Vyšnych Ružbachoch.

Sacerdos Curiculum vitae :

01.07.1998 kaplán v Spišskej Novej Vsi

01.07.2000 kaplán v Ždiari

20.10.2000 farský administrátor v Ždiari

15.07.2004 farský administrátor v Podolínci

V roku 2004 na Katolíckej univerzite v Lubline získal licenciát z kánonického práva (ICLic.).

Na Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2004.

Kňaz PaedDr. ICLic. Ján STAŠÁK, rodák z obce Hraničné, dekrétom spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, sa stal dňom 9. júla 2019 farárom farnosti Vyšné Ružbachy.