SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

História

14.storočie:

Možno predpokladať, že bola založená v priebehu prvej polovice 14. storočia na Nemeckom práve, tak ako niektoré susedné obce. Prvýkrát sa v listine objavuje pod názvom „Granasztov" v roku 1342, resp. 1364. Tento názov bol do roku 1948. Dôležitú úlohu v jej dejinách zaiste zohrávala skutočnosť, že ležala na obchodnej ceste smerujúcej cez Mníšek nad Popradom do Poľska.

16- 17. storočie:

Do osídlená bola koncom 16. a začiatkom 17. storočia na kopaničiarskom práve. Keďže obec patrila k Ľubovnianskemu hradnému panstvu, roku 1412 sa ako jeho súčasť dostala do zálohy poľskému kráľovi. 

18- 19. storočie:

Záloh skončil až v roku 1772. Hraničné možno v minulosti zaradiť k stredne veľkým spišským obciam. Napr. roku 1828 tu v 71 domoch žilo 519 obyvateľov. Cez obec od pradávna viedla štátna cesta do Poľska, po nej prechádzali hlavne kupci. V obci sa dodnes zachovali pôvodné ľudové zrubové stavby.

Staré a inojazyčné názvy obce Hraničné:

1364 Granaszto, 1808  Granasztó, Granastow, Granasdorf, 1863 Granasztó, 1907 Határhely, 1920 Granastov, 1948 Hraničné, maď. Határhely, nem. Grenzdorf. 

Najvzácnejšou stavebnou pamiatkou je drevený kostol. Chrám bol v obci postavený v rokoch  1785-1787 z dreva. Bol zasvätený Panne Márii (Nepoškvrnené počatie). Slúžil veriacim rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vierovyznania. Jeho interiér  bol vybavený oltárnou architektúrou a plastikami zo Starej Ľubovne z obdobia gotiky až rokoka.  Hraničné bolo a je filialkou rímskokatolíckej  fary v Mníšku nad Popradom. Drevený kostolík bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Úcta k Panne Márii a patrocíniu  chrámu sa odrazili aj v obecnom pečatidle, ktoré si dali predstavitelia obce vyhotoviť už roku 1787.  V oválnom poli pečatidla (22 x 25 mm) sa ako ústredná postava nachádza Panna Mária s palmovou ratolesťou v pravici. Stojí na trávnatej pažiti medzi 6 ružami,  v bráne vytvorenej z perál. Pre obecný erb takto bol k dispozícii jedinečný obrazový historický prameň. 

Interpretácia erbu: Erb vychádza z historickej pečate obce, ktorá dokumentovala administratívnu činnosť v Hraničnom už koncom 18. storočia. Ústredná figúra je patrocíniom miestneho chrámu a prejavom úcty k Panne Márii. Biele ruže sú obvyklým symbolom jej čistoty a nepoškvrnenosti. Ich počet predstavuje 6 hlavných právd,  bez uznania  ktorých nie je možný vstup do raja (neba). Brána do neba je symbolizovaná  perlami. Palma je symbolom víťazstva Panny Márie nad diablom a súčasne symbolom očakávaného raja.

Popis erbu: V modrom štíte  na zelenej  pažiti medzi dvoma zelenými vyrastajúcimi rastlinami  v  bráne z  perál oblúk šiestich strieborných ruží ľavicou prekračujúca striebroodetá  Panna  Mária  s  nimbom  zlatých  lúčov,  v pravici so zlatými palmovými vetvami a s ľavicou na hrudi. 

Vlajka obce:  Pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/9), bielej (1/9), modrej (1/9), žltej (3/9), modrej (1/9), bielej (1/9) a zelenej (1/9). Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi,  siahajúcimi do tretiny jej listu.   

Interpretácia farieb:  Zlatá ( žltá ) farba je  v kresťanskej symbolike znakom úcty a vznešenosti. Strieborná (biela) je prejavom čistoty, nevinnosti a radosti. Modrá farba je znakom stálosti, vernosti a úprimnej zbožnosti, kým zelená farba je symbolom nádeje, láskavosti, slobody a krásy.

Pečať obce: Je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede nesie zvolený obecný symbol, ktorý môže byť vyobrazený aj bez štítu.  Kruhopis obsahuje text: OBEC HRANIČNÉ .

Príloha: Obrazová pečať obce z roku 1787