SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Formuláre - Tlačivá

PRIHLÁSENIE PSA DO EVIDENCIE

 

 

V zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem vznik daňovej povinnosti za psa staršieho ako 6 mesiacov.

 

 

Identifikačné údaje o daňovníkovi – držiteľovi psa

 

Meno a priezvisko:                                        trvalý pobyt:     

rodné číslo                                                     kontakt           ..................................

 

Prihlasujem chov psa do evidencie obce Hraničné, ktorého držím pri rodinnom dome č.

 

 

 

Identifikačné údaje psa

 

Meno psa ........................................................ vek ................... rokov, alebo ...................... mesiacov,

 

číslo pridelenej evidenčnej známky  ....,         pohlavie .................. plemeno.......................................

 

tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní (ak ho má uveďte číslo) ..............................................................

 

 

Pohrýzol pes cudziu osobu? áno/nie

Je pes nebezpečný?                áno/nie

Je pes vycvičený?                  áno/nie

 

 

Pes sa chová na (vyznačte x):  stráženie –  spoločník

 

 

 

V Hraničnom, dňa:   

 

 

                                                                                              .............................................

                                                                                                     podpis držiteľa psa

 

 

 

Poznámka: Údaje o psovi je potrebné vypísať za každého psa samostatne. Tlačivá je možné si prevziať na obecnom úrade obce Hraničné.