SlovenskýEnglish

Natur-pack

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál 1
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Komunál 2
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Komunál 3
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  15. AUG 2024
  Štvrtok
HRANIČNÉ Počasie

OBEC Hraničné

14.storočie:

Možno predpokladať, že bola založená v priebehu prvej polovice 14. storočia na Nemeckom práve, tak ako niektoré susedné obce. Prvýkrát sa v listine objavuje pod názvom „Granasztov" v roku 1342, resp. 1364. Tento názov bol do roku 1948. Dôležitú úlohu v jej dejinách zaiste zohrávala skutočnosť, že ležala na obchodnej ceste smerujúcej cez Mníšek nad Popradom do Poľska.

16- 17. storočie:

Do osídlená bola koncom 16. a začiatkom 17. storočia na kopaničiarskom práve. Keďže obec patrila k Ľubovnianskemu hradnému panstvu, roku 1412 sa ako jeho súčasť dostala do zálohy poľskému kráľovi. 

18- 19. storočie:

Záloh skončil až v roku 1772. Hraničné možno v minulosti zaradiť k stredne veľkým spišským obciam. Napr. roku 1828 tu v 71 domoch žilo 519 obyvateľov. Cez obec od pradávna viedla štátna cesta do Poľska, po nej prechádzali hlavne kupci. V obci sa dodnes zachovali pôvodné ľudové zrubové stavby.