SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Oznámenie o zrušení TP - Jaroslav Stašák

 04.04.2024

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jaroslav Stašák
 

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. f/ zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

04. 04. 2024

Jaroslav Stašák, narodený 30. 01. 1962

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu  je  obec Hraničné.

V Hraničnom dňa 04. 04. 2024


Zoznam aktualít: