SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

UPOZORNENIE NA ZÁKAZ VOĽNE SA POHYBUJÚCEHO PSA !!!

 07.06.2024

UPOZORNENIE NA ZÁKAZ VOĽNE SA POHYBUJÚCEHO PSA !!!

         Týmto Vás majiteľov a držiteľov psov upozorňujeme, že v zmysle VZN č. 8/2003 o chove, vedení a držaní psov na území obce Hraničné, čl. 4 ods. 1,2,5 v nadväznosti na § 4, ods. 5 zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - na území obce je voľný pohyb psa zakázaný.

V obci sa množia sťažnosti na voľne pohybujúcich sa psov  po verejných priestranstvách. Majitelia takýchto psov si zrejme neuvedomujú hrozby, ktoré sú možné pri  strete psov s neznámymi osobami, no najmä s deťmi. Dieťa nerozozná pri strete so psom stupeň nebezpečenstva  a aj psa, ktorý neútočí, ale len sa priblíži k osobe,  môže vyvolať u dieťaťa paniku a následne útok psa. Takéto strety môžu mať pre dieťa vážne psychické následky a strach so stretu s akýmkoľvek zvieraťom.

Žiadame preto všetkých majiteľov psov , ktoré sa voľne pohybujú po našej obci, aby tomu zabránili. Obec zvýši pozornosť voľne pohybujúcim psom a bude majiteľov takýchto psov dôrazne upozorňovať a následne pokutovať.

Občanom, ktorí nezabránia voľnému pohybu psa hrozí pokuta podľa Zákona č. 282 z roku 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Obec môže  uložiť pokutu osobe, ktorá nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených alebo nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom, až do výšky     165 EUR.   Zákon upravuje aj ďalšie povinnosti majiteľov psov.

Žiadam všetkých, ktorí spozorujú voľne sa pohybujúceho psa , aby toto neodkladne nahlásili na obecnom úrade  tel. 0918 384201, mail: miroslav.pokrivcak@hranicne.sk  . Ak je možné,  psa odfoťte a zašlite nám čo najviac informácii o pohybujúcom sa psovi na verejnom priestranstve. Na základe takýchto informácii bude sa postihovať majiteľov voľne pohybujúcich psov a psov ohrozujúcich osoby , najmä malé deti.

V Hraničnom: 07.06.2024                                             

                                                                                   Mgr. Miroslav Pokrivčák

                                                                                         starosta obce

 

 


Zoznam aktualít: