SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Obnova kultúrneho domu - exteriéru

 24.10.2023

Zámerom projektu bolo opraviť - vymeniť nevyhovujúce oplotenie pri hlavnej ceste a hlavne vymeniť

vstupnú 4m bránu s čiastočným priľahlým oplotením a bránku pri kultúrnom dome, ktoré neboli funkčné (brána odlomená) a nevyhovovali štandardom a bezpečnosti priestorov využívaných pre účely kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia (malé detské ihrisko). Priestor kultúrneho domu a priľahlý vonkajší verejný priestor je často vyžívaný všetkými vekovými kategóriami i návštevníkmi na rôzne podujatia a tak deti, mládež i dospelí môžu bezpečne a zmysluplne tráviť voľný čas a rozvíjať svoje psychické a fyzické zručnosti.

V súvislosti so schválenou dotáciou z PSK a zníženou čiastkou a nedostatku vlastných finančných prostriedkov obec zakúpila bránu, bránku- oplotenie s príslušenstvom a zrealizovali sa tieto stavebné práce svojpomocne a úpravy v rozsahu:

      • výmena brány 4m- 1ks (demontáž, montáž),
      • výmena bránky 123x100 cm s príslušenstvom 1ks,
      • výmena panelu so stĺpikmi a s príslušenstvom.

Tieto stavebné práce obec vykonala svojpomocne, na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky materiálov z prieskumu trhu od firmy Mplot, s.r.o., Lovčická 12,91927 Brestovany. Stavebné dielo sa vykonalo s podporou PSK a finančnou dotáciou vo výške 1000€ a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 665,15 €.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie miestnych základných služieb, zvýšenie kvality života a atraktivity obce Hraničné a najmä bezpečnosť pre jej obyvateľov a návštevníkov obce,. Realizáciou diela obnova exteriéru verejnej budovy sa vytvoril bezpečný stav verejného priestranstva, skrášlilo sa prostredie a zlepšili sa podmienky pre podporu zdravého spôsobu života i využitia kult. domu s priľahlým okolím.


Zoznam aktualít: