SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Miestne komunikácie v obci Hraničné - článok

 15.11.2022

Plagát: https://www.hranicne.sk/files/2022-11-15-103607-plag__t.pdf

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020          

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov:7   Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

 

Fokusové oblasti:

Primárna fokusová oblasť: 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna predominantná fokusová oblasť: 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

 

Oblasť zamerania podľa Výzvy: č./názov:  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok.

 

Kód Projektu:309070ACP4

Názov Projektu:Miestne komunikácie v obci Hraničné

Miesto realizácie Aktivít Projektu:  SR, Prešovský kraj, Okres Stará Ľubovňa, Obec Hraničné

 

Hlavný cieľ:

Zvýšiť kvalitu života  a atraktivitu obce Hraničné pre jej obyvateľov a návštevníkov realizáciou opatrení zameraných na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

 

 


Zoznam aktualít: