SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Štatistické zisťovanie v domácnosti o domácom vjazdovom cestovnom ruchu v roku 2024

 18.12.2023

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
 
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu sa bude realizovať pre rok 2024 
aj v našej obci. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov
 na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.
V priebehu roka 2024 vybrané domácnosti v Našej obci navštívi zamestnanec 
Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa
v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci
tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne 
pre potreby štátnej štatistiky.
 
   

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Telefón +421 2 50236 222

 

 

 


    Zoznam aktualít: