SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Obnova kultúrneho domu

 17.11.2022

Zámerom projektu bola obnova budovy a okolia kultúrneho obecného domu služieb súp. č. 92 v Hraničnom, ktorá už nevyhovuje štandardom celkovej kvality spoločenských priestorov.

V súvislosti so schválenou dotáciou z PSK sa zrealizovali tieto stavebné práce  a úpravy v rozsahu:

- výmena výplní okna 1ks (demontáž, montáž) 150x150 + parapety vonkajšia a vnútorná,

- stavebnomaliarske práce stien, stropu, okno, dvere v 1 miestnosti - povrchová úprava z tenkovrstvej omietky,

- výmena zárubne 900 1ks,

- doplnenie a obnova spevnených plôch z betónovej zámkovej dlažby s obrubníkmi pri vstupe do budovy - 17 m2,

- položenie dlažby v kuchyni + výmena 2 ks batérií.

.Tieto stavebné práce vykonal na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky z prieskumu trhu Ján Kseňák, Mierová 24, Stará Ľubovňa a s ním obec uzavrela dňa 19.09.2022 zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác do 31.10.2022 celého diela. Stavebné dielo sa vykonalo s podporou PSK a finančnou dotáciou vo výške 3000€ a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 600,03 €

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie miestnych základných služieb, zvýšenie kvality života a atraktivity obce Hraničné pre jej obyvateľov a návštevníkov obce,. Realizáciou diela obnova časti verejnej budovy - vylepšenie energetickej náročnosti ale aj predlženie stavebno-technickej životnosti, nakoľko Kultúrny obecný dom služieb je centrom samosprávnych, komunitných, kultúrnych a spoločenských aktivít v obci.


Zoznam aktualít: