Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | Miestne komunikácie v obci Hraničné - článok

15.11.2022

Plagát: https://www.hranicne.sk/files/2022-11-15-103607-plag__t.pdf

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020          

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov:7   Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

 

Fokusové oblasti:

Primárna fokusová oblasť: 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna predominantná fokusová oblasť: 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

 

Oblasť zamerania podľa Výzvy: č./názov:  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok.

 

Kód Projektu:309070ACP4

Názov Projektu:Miestne komunikácie v obci Hraničné

Miesto realizácie Aktivít Projektu:  SR, Prešovský kraj, Okres Stará Ľubovňa, Obec Hraničné

 

Hlavný cieľ:

Zvýšiť kvalitu života  a atraktivitu obce Hraničné pre jej obyvateľov a návštevníkov realizáciou opatrení zameraných na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

 

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 23.04.2023

Úroveň vytriedenia KO z a Ročný výkaz a rok 2022 v obci Hraničné

Referendum 2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti k 31012023 - nahlásenie zmeny, podanie

POZVÁNKA

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí - doplňujúce voľby za poslancov 25032023

Obnova kultúrneho domu

Menovanie zapisovateľa okrsk.vol.komisie - Referendum 2023

Miestne komunikácie v obci Hraničné - článok

Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023