Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | Záchrana dreveného kostolíka v Hraničnom - strecha kostola 1.etapa

30.03.2022

„Obnova strechy – opláštenia objektu a náteru exteriéru dreveného kostola v Hraničnom - SO 02“


V roku 2022 sa doposiaľ podarilo zrealizovať 1. etapu výmenu časti strechy kostola z vlastných finančných prostriedkov - zbierok darov od veriacich ale najmäj poskytnutej dotácie z Ministerstva kultúry SR na rok 2021 číslo MK-2688/2021 – 423    vo výške 25000 € so spoluúčasťou min. 5% z projektu  vlastných finančných prostriedkov cirkvi vo výške 1257,09 € .

Zámerom kompletného projektu bola obnova  drevenej strechy zo šindli dvoch stavebných objektov veže a kostola, ktorá bola vo veľmi nepriaznivom– kritickom stavebno-technickom stave. Táto drevená strecha kostolíka bola sčasti poškodená vplyvom opotrebenia, červotočmi – drevokazným hmyzom, vplyvom vlhka, rôznych poveternostných podmienok a pri silnejších dažďoch, snežení dochádzalo k zatečeniu interiéru kostola (poškodeniu-skratu elektroinštalácie) a tým hrozilo znehodnotenie vzácnych sakrálnych historických pamiatok.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Popradom zrealizovala verejné obstarávanie v zmysle zákona a s víťazom Tomášom Dinisom, Kamenica 119, 082 71 uzavrela dňa 02.04.2020 zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác celého diela.

     Uvedené stavebné práce a úpravy sa vykonávali za dodržania podmienok uvedených v projektovej dokumentácii stavby, ktorú vypracoval v mesiaci júl 2019 zodpovedný projektant stavby Ing. arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt SKA – Architektonický ateliér Gam Ružomberok a predĺženého právoplatného stanoviska Pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2017/12242-2/40309/Sab i oznámenia k ohláseným stavebným úpravám a udržiavacím prácam. V roku 2020 sa vykonali na objekte SO - 01 – veža stavebné práce „Obnova strechy – opláštenia objektu a náteru exteriéru dreveného kostola v Hraničnom s podporou a finančnou dotáciou vo výške 15000€ z rozpočtu MKSR.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom  rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2021 číslo MK-2688/2021 – 423 bola v mesiaci marec 2022 vykonaná „Obnova strechy – opláštenia objektu a náteru exteriéru dreveného kostola v Hraničnom - SO 02“ - obnova strechy a súvisiacich konštrukcií kostola 1. etapa. Predmetom stavebných prác a úprav bol Objekt SO 02 (kostol) – vykonala sa demontáž latovania a starej strešnej krytiny - drevených šindlí 132 m2, dodávka a montáž ručne štiepaného šindľa (dvojité bytie) 168 m2, montáž súvisiacich konštrukcií, poškodeného latovania a napúšťanie - ošetrenie – náter exteriéru drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu.

Tieto vykonané práce bol skontrolovať aj pamiatkar, pracovník Pamiatkového úradu z Prešova.

Cieľom bolo prinavrátenie pôvodného stavebného a technického stavu strechy. Tento účel záchrany tohto kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie po nás sa s pomocou finančnej dotácie zu MKSR i vlastných prostriedkov naplnil.

Prezentácia podporeného projektu bola zabezpečená zverejnením textu na internetovej stránke obce Hraničné – www.hranicne.sk, ale aj vývesnej tabuli pri vstupe do kostola s popisom, názvom, účelom projektu, číslom zmluvy s Ministerstvom kultúry SR a textom „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

Obnovu celej strechy kostola nepokrývajú len poskytnuté dotácie, dary  a zbierky, nakoľko obnova strechy kostola je finančne omnoho vyššia. Je potrebných ešte cca 24000€. Pre záchranu tohto dreveného kostolíka – skvostu a národnej kultúrnej pamiatky Slovenska bol zriadený aj transparentný účet „Drevený kostolík v Hraničnom“ -  https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3609000000005158036532.

Prispením aj malej finančnej čiastky môžete prispieť k obnove tohto kultúrneho dedičstva pre zachovanie a poznanie aj budúcej generácie.

Uprimne ďakujeme!

 

Výsledky volieb do samosprávy obcí (doplnkové poslanci) - 25.03.2023

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 23.04.2023

Úroveň vytriedenia KO z a Ročný výkaz a rok 2022 v obci Hraničné

Referendum 2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti k 31012023 - nahlásenie zmeny, podanie

POZVÁNKA

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí - doplňujúce voľby za poslancov 25032023

Obnova kultúrneho domu

Menovanie zapisovateľa okrsk.vol.komisie - Referendum 2023

Miestne komunikácie v obci Hraničné - článok