Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: 16322602/0200

Anketa:

Ste za stretnutie rodákov obce Hraničné v termíne 18. alebo 25. augusta 2012?
Áno 25.08.2012 (34.7%)
Áno 18.08.2012 (32.2%)
Iný termín (33%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA (VZN)
 1. Zverejnenie zámeru o kúpe a predaji(zámene pozemkov - Obec a SKseňak)
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 10022017
 2. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov - Povuncaky
  Oznámenie zámeru - zverejnené 9.11.2016
 3. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov (dohody) - Anna Stašáková
  Oznámenie zámeru
 4. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku A.Bukovičová
  Oznámenie - zverejnené 16.09.2016
 5. OZNÁMENIE - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  zverejnené 31.08.2016
 6. Zverejnenie predaja (zámeny) pozemkov - Ing. Matúš Suchý
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 01.07.2016
 7. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Vladimír Slampiak
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 06.05.2016
 8. Oznámenie o strategickom dokumente "Progam odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" - zaslanie oznámenia
  zverejnené 06.05.2016
 9. Oznámenie o strategickom dokumente PHSRobce Jarabina
  zverejnené -25.02.2016
 10. Výzva na predloženie cen.ponuky-05022016
 11. Oznámenie o strategickom dokumente PSK
  zverejnený 29.6.2015
 12. Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"
  Oznámenie- - zverejnený 13.05.2015
 13. Oznámenie o strategickom dokumente UPPSK - zverejnený 05.03.2015
  Oznámenie
 14. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Miroslav Petriľak
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 15. Zverejnenie zámeru odkúpenia majetku - od Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 16. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Milan Pajonk
  Oznámenie zámeru - zverejnené 05.10.2014
 17. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 09.09.2014
 18. Oznámenie o strategickom dokumente POH Ekos SĽ
 19. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Róbert Duda
  Oznámenie zámeru - zverejnené 01.06.2014
 20. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku Slovak Telekom BA
  Oznámenie zámeru - zverejnené 10.12.2013
 21. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
 22. Zverejnenie zámeru predaja majetku Jozefína Hrebiková
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 23. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Iveta Pružinská
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 24. Verejná vyhláška - Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2011-2015
  Oznámenie - zverejnené 03.06.2013
 25. Zverejnenie zámeru prenájmu poľn. pozemkov RD Sulín
  Oznámenie - zverejnené 30.05.2013
 26. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov PZ Haj
  Oznámenie Zámeru prenájmu- zverejnený 23.05.2013
 27. Zverejnenie zámeru predaja majetku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 23.05.2013
 28. Informácia o vydaní Rozhodnutia OUŽP SĽ
 29. Protipovodňové opatrenia v obci Hraničné
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru
 30. VZN daň z nehnuteľnosti pre rok 2011
 31. VZN č.2 o KO_2011