Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: 16322602/0200

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?
ÁNO (26.7%)
NIE (31.4%)
MOŽNO (35.7%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

Rok 2018

  Do roku 2018

  1. VF 2011/1 - zverejnené 04.03.2011 - 239,00€
   Za nájom - Slovak Telekom a.s. BA
  2. VF 2011/2 - zverejnené 04.03.2011 - 28,31€
   Za nájom - PZ Skalná Mníšek
  3. VF 2011/4 - zverejnené - 2418,00
   Čistenie MK, IPV žrďovina - JUNO DS s.r.o. SĽ
  4. VF 2011/10 - zverejnené - 2286,20
   Fa za IPV III.A,B triedy - Rýdzik Vladimír s.r.o., Jakubany 578
  5. VF 2011/11 - zverejnené - 1305,30
   Fa za IPV V. triedy - Mačuga Jozef s.r.o., Jakubany 460
  6. VF 2011/12 - zverejnené - 2167,90
   Fa za IPV III. A,B. triedy - Mačuga Jozef s.r.o., Jakubany 460
  7. VF 2011/13 - zverejnené - 1260,00
   Fa za prenájom - Ing. Milan Štupák - IVS SĽ
  8. VF 2011/16 - zverejnené - 3332,00
   Fa za IPV V.triedy,vláknina - Ing. Milan Štupák - IVS SĽ
  9. VF 2011/3 - zverejnené - 337,50
   Užívanie pozemku - Obec Jarabina
  10. Faktúra došlá 12011
   Fa za internet - Kandráč M.
  11. DF 2011/02 - zverejnené 04.03.2011 - 34,80€
   Za mobil - Orange Slovensko
  12. DF 2011/03 - zverejnené 04.03.2011 - 47,28€
   Za update mzdy - BRIS s.r.o. PO
  13. Faktúra došlá 42011
   Fa za elektrinu od VSE
  14. DF 2011/05 - zverejnené 04.03.2011 - 109,00€
   Za vývoz a likvidáciu odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  15. DF 2011/06 - zverejnené 04.03.2011 - 83,62€
   Za evidenciu odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  16. DF 2011/07 - zverejnené 04.03.2011 - 16,74€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  17. Faktúra došlá 82011
   Fa za predaj uhlia od PALIVA HK s.r.o.
  18. DF 2011/09 - zverejnené 04.03.2011 - 48,94€
   Za mobil - Orange Slovensko
  19. Faktúra došlá 102011
   Fa za stravné lístky - Sodexo Pass sro BA
  20. DF 2011/11 - zverejnené 15.05.2011 - 14,28€
   Za vysielanie MR poplatok - SOZA BA
  21. DF 2011/12 - zverejnené 15.05.2011 - 65,00€
   Za údržbu web stránky - Webex media s.r.o. KE
  22. DF 2011/13 - zverejnené 15.05.2011 - 66,57€
   Za vývoz a likvidáciu odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  23. DF 2011/14 - zverejnené 15.05.2011 - 16,74€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  24. DF 2011/15 - zverejnené 15.05.2011 - 39,60€
   Za update dane - BRIS s.r.o. PO
  25. DF 2011/16 - zverejnené 15.05.2011 - 55,32€
   Za údržbu hasiacich prístrojov - LIVONEC s.r.o. SĽ
  26. DF 2011/17 - zverejnené 15.05.2011 - 47,37€
   Za mobil - Orange Slovensko
  27. DF 2011/18 - zverejnené 15.05.2011 - 220,00€
   Za odhrňanie snehu - Smoleň /Duda/
  28. DF 2011/19 - zverejnené 09.08.2011 - 137,39€
   Za vývoz a likvidáciu odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  29. DF 2011/20 - zverejnené 09.08.2011 - 18,50€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  30. DF 2011/21 - zverejnené 09.08.2011 - 42,96€
   Za vývoz a likvidáciu odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  31. DF 2011/22 - zverejnené 09.08.2011 - 119,35€
   Za vývoz a likvidáciu odpadov,plasty, sklo - EKOS s.r.o. SĽ
  32. DF 2011/23 - zverejnené 09.08.2011 - 142,32€
   Za notarsku zápisnicu - JUDr. Sčensná Darina
  33. DF 2011/24 - zverejnené 09.08.2011 - 34507,56€
   Za opravu škôd po povodni 2010 - JUNO DS s.r.o.
  34. DF 2011/25 - zverejnené 09.08.2011 - 70,48 €
   Za mobil - Orange Slovensko
  35. DF 2011/26 - zverejnené 09.08.2011 - 405,00 €
   Za elektrinu 3-5/2011 - od VSE
  36. DF 2011/27 - zverejnené 09.08.2011 - 99,20€
   Za vývoz a likvidáciu odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  37. DF 2011/28 - zverejnené 09.08.2011 - 16,98€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  38. DF 2011/29 - zverejnené 09.08.2011 - 218,02€
   Za odber nebezpečného a VO odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  39. DF 2011/30 - zverejnené 09.08.2011 - 61,82€
   Za mobil - Orange Slovensko
  40. DF 2011/37 - zverejnené 09.08.2011 - 25740,73€
   Za vybudovanie vodozádržných opatrení - Ing. Milan Štupák - IVS SĽ
  41. DF 2011/43 - zverejnené 09.08.2011 - 1972,50€
   Za ťažbu,manipuláciu dreva - Anton Pivovar, Kremná 23
  42. DF 2011/46 - zverejnené 06.09.2011 - 43538,34€
   1RP - Za vybudovanie vodozádržných opatrení - Ing. Milan Štupák - IVS SĽ
  43. DF 2011/53 - zverejnené 30.09.2011 - 27750,32€
   Odstráňovanie povodňových záchranných prác - Ing. Milan Štupák - IVS SĽ
  44. DF 2011/57 - zverejnené 30.09.2011 - 20720,93€
   1RP - Za vybudovanie vodozádržných opatrení - Ing. Milan Štupák - IVS SĽ
  45. DF 2011/69 - zverejnené 28.10.2011 - 3000,00€
   Pokládka živičnej zmesi - JUNO DS s.r.o. SĽ
  46. DF 2011/78 - zverejnené 24.11.2011 - 3500,00€
   Projektová dokumentácia - Protipovodňové úpravy v obci Hraničné z POD - Ing. Pavol Fotta BJ
  47. DF 2011/81 - zverejnené 10.01.2012 - 7,44€
   Za prenájom poľnohosp.pozemkov r.2011 _SPF Bratislava
  48. DF 2011/82 - zverejnené 10.01.2012 - 1282,56€
   Za opravu prístupovej cesty - DOPS, s.r.o. Stará Ľubovňa
  49. DF 2011/83 - zverejnené 10.01.2012 - 1818,22€
   Za výmenu okien na OÚ - DULEXIM, s.r.o. Stará Ľubovňa
  50. DF 2011/84 - zverejnené 10.01.2012 - 1070,00€
   Za práce pri výmene okien na OÚ - Jozef Compeľ, Stará Ľubovňa
  51. DF 2011/85 - zverejnené 10.01.2012 - 137,39€
   Za vývoz a likvidáciu odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  52. DF 2011/86 - zverejnené 10.01.2012 - 16,98€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  53. DF 2011/87 - zverejnené 10.01.2012 - 642,04€
   Za nákup uhlia - PALIVÁ HK s.r.o. M.Lipník
  54. DF 2011/88 - zverejnené 10.01.2012 - 34,00€
   Za Update Kataster 2011 - Danka Tkáčová, DM-Servis Kapušany
  55. DF 2011/89 - zverejnené 10.01.2012 - 391,37€
   Fa za stravné lístky Sodexo Pass sro BA
  56. DF 2011/90 - zverejnené 10.01.2012 - 129,40€
   Za tlač kalendárov - Pavlovský Ján, Stará Ľubovňa
  57. DF 2011/91 - zverejnené 10.01.2012 - 63,96€
   Za mobil - Orange Slovensko
  58. DF 2011/92 - zverejnené 10.01.2012 - 35,00€
   Za nákup kníh do knižnice - Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa
  59. DF 2011/93 - zverejnené 10.01.2012 - 2640,00€
   Za opravu cesty do lesa vo vlastníctve obce - JUNO DS s.r.o.SĽ
  60. DF 2011/94 - zverejnené 10.01.2012 - 172,16 €
   Za vývoz a likvidáciu odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  61. DF 2011/95 - zverejnené 10.01.2012 - 16,91 €
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  62. DF 2011/96 - zverejnené 10.01.2012 - 2,06€
   Za elektrinu vyúčtovanie 2011 - od VSE KE
  63. DF 2011/97 - zverejnené 10.01.2012 - 42,00 €
   Za vývoz a likvidáciu skla a plastov - EKOS s.r.o. SĽ
  64. DF 2012/01 - zverejnené 28.02.2012 - 86,88€
   Za update mzdy - BRIS s.r.o. PO
  65. DF 2012/02 - zverejnené 28.02.2012 - 63,35€
   Za mobil - Orange Slovensko
  66. DF 2012/03 - zverejnené 28.02.2012 - 139,20€
   Fa za internet - Kandráč M.
  67. DF 2012/04 - zverejnené 29.02.2012 - 24,40€
   Fa za predplatné - Poradca s.r.o. ZA
  68. DF 2012/05 - zverejnené 29.02.2012 - 14,28€
   Za vysielanie MR poplatok - SOZA BA
  69. DF 2012/06 - zverejnené 29.02.2012 - 435,00€
   Za elektrinu 1-2. 2012 - od VSE KE
  70. DF 2012/07 - zverejnené 11.03.2012 - 102,64€
   Za vývoz a likvidáciu KO - EKOS s.r.o. SĽ
  71. DF 2012/08 - zverejnené 28.03.2012 - 22,39€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  72. DF 2012/09 - zverejnené 28.03.2012 - 83,52€
   Za Q vedenie evidencie odpadov - EKOS s.r.o. SĽ
  73. DF 2012/10 - zverejnené 28.03.2012 - 327,53€
   Za nákup uhlia - PALIVÁ HK s.r.o. M.Lipník
  74. DF 2012/11 - zverejnené 28.03.2012 - 64,78€
   Za mobil - Orange Slovensko
  75. DF 2012/12 - zverejnené 28.03.2012 - 42,96€
   Za vývoz a likvvidáciu KO -Ekos s.r.o. SĽ
  76. DF 2012/13 - zverejnené 28.03.2012 - 611,84€
   Za nákup uhlia - PALIVÁ HK s.r.o. M.Lipník
  77. DF 2012/14 - zverejnené 28.03.2012 - 4,92€
   Za update Dane - BRIS s.r.o. PO
  78. DF 2012/15 - zverejnené 28.03.2012 - 19,70€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  79. DF 2012/16 - zverejnené 28.03.2012 - 20,50€
   Za vlajku SR - LIM s.r.o. PO
  80. DF 2012/17 - zverejnené 28.03.2012 - 64,44€
   Za vývoz a likvidáciu KO - EKOS s.r.o. SĽ
  81. DF 2012/18 - zverejnené 28.03.2012 - 459,75€
   Za stravné lístky - Gastropass
  82. DF 2012/19 - zverejnené 20.04.2012 - 27,60€
   Za zákony 2012 - Poradca podnikateľa ZA
  83. DF 2012/20 - zverejnené 20.04.2012 - 60,14€
   Za mobil - Orange Slovensko
  84. DF 2012/21 - zverejnené 20.04.2012 - 71,60€
   Za doménu a webhosting intern.stránky - Webex media s.r.o. KE
  85. DF 2012/22 - zverejnené 27.04.2012 - 21,00€
   Za príručku - RVC Štrba
  86. DF 2012/23 - zverejnené 27.04.2012 - 400,00€
   Zimná údržba - Miroslav Smoleň, Hraničné
  87. DF 2012/24 - zverejnené 27.04.2012 - 25,00€
   Za materiál - tehly - Urbariát PS Hraničné
  88. DF 2012/25 - zverejnené 27.04.2012 - 135,34€
   Za vývoz a likvidáciu KO - EKOS s.r.o. SĽ
  89. DF 2012/26 - zverejnené 07.05.2012 - 180,00€
   Príprava, dovoz dreva - Tyrpak Marian, SĽ
  90. DF 2012/27 - zverejnené 07.05.2012 - 18,65€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  91. DF 2012/28 - zverejnené 07.05.2012 - 3,60€
   Kontrola has.prístr. - Livonec s.r.o. SĽ
  92. DF 2012/29 - zverejnené 07.05.2012 - 50,00€
   Inzercia - NEO Slovakia s.r.o PP
  93. DF 2012/30 - zverejnené 07.05.2012 - 99,58€
   Za vývoz a likvidáciu skla a plastov SZ - EKOS s.r.o. SĽ
  94. DF 2012/31 - zverejnené 07.05.2012 - 43,09€
   Za práce na obecn.kompostovisku - EKOS s.r.o. SĽ
  95. DF 2012/32 - zverejnené 07.05.2012 - 626,26€
   Za nákup uhlia - PALIVÁ HK s.r.o. M.Lipník
  96. DF 2012/33 - zverejnené 07.05.2012 - 62,58€
   Za mobil - Orange Slovensko
  97. DF 2012/34 - zverejnené 07.05.2012 - 531,90€
   Za ťažbu dreva - Peter Imrich HR
  98. DF 2012/35 - zverejnené 07.05.2012 - 42,96€
   Za vývoz a likvidáciu KO vrecia - EKOS s.r.o. SĽ
  99. DF 2012/36 - zverejnené 07.05.2012 - 97,07€
   Za vývoz a likvidáciu KO - EKOS s.r.o. SĽ
  100. DF 2012/37 - zverejnené 31.05.2012 - 435,00€
   Za elektrinu Q2. 2012 - od VSE KE
  101. DF 2012/38 - zverejnené 31.05.2012 - 19,43€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  102. DF 2012/39 - zverejnené 31.05.2012 - 900,00€
   Za vypracovanie enviromentálnej dokumentácie - PROEKO, Environmentálne služby, POPRAD
  103. DF 2012/40 - zverejnené 31.05.2012 - 105,50€
   Za dodávku a montáž žalúzií - Anna Šmídová, SĽ
  104. DF 2012/41 - zverejnené 31.05.2012 - 60,00€
   Za fotografovanie obce - Cassovia books, Milan Paprčka BB
  105. DF 2012/42 - zverejnené 06.06.2012 - 60,20€
   Za mobil - Orange Slovensko
  106. DF 2012/43 - zverejnené 06.06.2012 - 295,90€
   Za vývoz a likvidáciu VO a NO - EKOS s.r.o. SĽ
  107. DF 2012/44 - zverejnené 06.06.2012 - 658,66€
   Za stravné lístky - Gastropass
  108. DF 2012/45 - zverejnené 06.06.2012 -1 686,00€
   Za ťažbu dreva - Peter Imrich HR
  109. DF 2012/46 - zverejnené 04.07.2012 - 135,27€
   Za vývoz a likvidáciu KO 512- EKOS s.r.o. SĽ
  110. DF 2012/47 - zverejnené 04.07.2012 - 9,90€
   Za telefon - Slovak Telekom BA
  111. DF 2012/48 - zverejnené 04.07.2012 - 17,42€
   Za telefon - Slovak Telekom BA
  112. DF 2012/49 - zverejnené 04.07.2012 - 60,91€
   Za mobil - Orange Slovensko
  113. DF 2012/50 - zverejnené 04.07.2012 - 114,24€
   Za inform.tabuľu - Exo technologies SĽ
  114. DF 2012/51 - zverejnené 04.07.2012 - 22,00€
   Zabrožúrku - MVO Ľudia a voda KE
  115. DF 2012/52 - zverejnené 03.08.2012 - 19,90€
   CD - Movex s.r.o. Prievidza
  116. DF 2012/53 - zverejnené 03.08.2012 - 66,40€
   Systémova podpora Urbis - MADE s.r.o. BB
  117. DF 2012/54 - zverejnené 03.08.2012 - 129,68€
   Za vývoz a likvidáciu KO - EKOS s.r.o. SĽ
  118. DF 2012/55 - zverejnené 03.08.2012 - 16,74€
   Za telefón, pevná linka - TCom a.s. BA
  119. DF 2012/56 - zverejnené 03.08.2012 - 19,08€
   Za update mzdy -BRIS s.r.o. PO
  120. DF 2012/57 - zverejnené 15.08.2012 - 67,85€
   Za vývoz a likvidáciu SO - EKOS s.r.o. SĽ
  121. DF 2012/58 - zverejnené 15.08.2012 - 60,05€
   Za mobil - Orange Slovensko
  122. DF 2012/59 - zverejnené 15.08.2012 - 435,00€
   Za elektrinu Q3. 2012 - od VSE KE
  123. DF 2012/60 - zverejnené 15.08.2012 - 27,84€
   Za vývoz a likvidáciu KO - EKOS s.r.o. SĽ
  124. DF 2012/61 - zverejnené 15.08.2012 -135,27€
   Za vývoz a likvidáciu KO - EKOS s.r.o. SĽ
  125. DF 2012/62/1 - zverejnené 31.08.2012 - 19,08€
   BRIS sro PO
  126. DF 2012/62 - zverejnené 31.08.2012 - 59,00€
   Za fotografovanie obce - Cassovia books, Milan Paprčka BB
  127. DF 2012/63 - zverejnené 31.08.2012 - 16,74€
   Za telefon - Slovak Telekom BA
  128. DF 2012/64 - zverejnené 31.08.2012 - 323,20€
   Za ozvučovacie zariadenie - Copper sro BB
  129. DF 2012/65 - zverejnené 31.08.2012 - 65,41€
   Za reklamné tašky - 1996 sro BA
  130. DF 2012/66 - zverejnené 31.08.2012 - 365,00€
   Za reklamné tričká - Ziko Holding Revúca
  131. DF 2012/67 - zverejnené 20.09.2012 - 600,00€
   Výkon činnosti LH - Jozef Ňaňko, Jarabina
  132. DF 2012/68 - zverejnené 20.09.2012 - 77,39€
   Za reklamné tašky - 1996 sro BA
  133. DF 2012/69 - zverejnené 20.09.2012 - 60,77€
   Za mobil - Orange Slovensko
  134. DF 2012/70 - zverejnené 20.09.2012 - 792,29€
   Za publikačné brožúrky - Tlačiareň GG KK
  135. DF 2012/71 - zverejnené 20.09.2012 - 152,40€
   Za tabuľu, logo - Michal Pindroch VL Huncovce
  136. DF 2012/72 - zverejnené 20.09.2012 - 82,40€
   Za plastový tovar - Segaz Brezno
  137. DF 2012/73 - zverejnené 20.09.2012 - 250,00€
   Za vystúpenie a dopravu - FS Ľubovňan SĽ
  138. DF 2012/74 - zverejnené 20.09.2012 - 280,00€
   Za prenájom pozemku - Urbariát PS Hraničné
  139. DF 2012/75 - zverejnené 20.09.2012 - 60,00€
   Za prenájom WC - Johnny Servis Gajary
  140. DF 2012/76 - zverejnené 01.10.2012 - 97,07€
   Za vývoz a likvidáciu KO 812- EKOS s.r.o. SĽ
  141. DF 2012/77 - zverejnené 01.10.2012 - 16,74€
   Za telefon - Slovak Telekom BA
  142. DF 2012/78 - zverejnené 01.10.2012 - 150,00€
   Za kultúrny program - NAJ, sro Nová Ľubovňa
  143. DF 2012/79 - zverejnené 01.10.2012 - 63,23€
   Za mobil - Orange Slovensko
  144. DF 2012/80 - zverejnené 01.10.2012 - 368,00€
   Za palivové nehrubie - Urbariát PS Hraničné
  145. Vyšle faktúry
   od 01012012 do 30.09.2012
  146. DF 2012/81 - zverejnené 01.12.2012 - 135,27€
   Za vývoz a likvidáciu KO 912- EKOS s.r.o. SĽ
  147. DF 2012/82 - zverejnené 01.12.2012 - 472,18€
   Za stravné lístky - Gastropass
  148. DF 2012/83 - zverejnené 01.12.2012 - 16,74€
   Za telefon - Slovak Telekom BA
  149. Došlé faktúry
   od 01.10.2012 do 31.12.2012
  150. Došlé faktúry
   od 01.01.2013 do 31.03.2013
  151. Došlé faktúry
   od 01.04.2013 do 30.06.2013
  152. Došlé faktúry
   od 01.07.2013 do 30.09.2013
  153. Došlé faktúry
   od 01.10.2013 do 31.12.2013
  154. Došlé faktúry
   od 01.01.2014 do 31.03.2014
  155. Došlé faktúry
   od 01.04.2014 do 30.06.2014
  156. Došlé faktúry
   od 01.07.2014 do 30.09.2014
  157. Došlé faktúry
   od 01.10.2014 do 31.12.2014
  158. Došlé faktúry
   od 01.01.2015 do 31.03.2015
  159. Došlé faktúry
   od 01.04.2015 do 30.06.2015
  160. Došlé faktúry
   od 01.07.2015 do 30.09.2015
  161. Došlé faktúry
   od 01.10.2015 do 31.12.2015
  162. Došlé faktúry
   od 01.01.2016 do 31.03.2016
  163. Došlé faktúry
   od 01.04.2016 do 30.06.2016
  164. Došlé faktúry
   od 01.07.2016 do 30.09.2016
  165. Došlé faktúry
   od 01.10.2016 do 31.12.2016
  166. Došlé faktúry
   od 01.01.2017 do 31.03.2017
  167. Došlé faktúry
   od 01.04.2017 do 30.06.2017
  168. Došlé faktúry
   od 01.07.2017 do 30.09.2017
  169. Došlé faktúry
   od 01.10.2017 do 31.12.2017